Ключевые спикеры / Полисученко А.Ю.
 

Полисученко А.Ю.


Полисученко Анна Юрьевна

Кандидат наук по социальным коммуникациям


МЕСТО РАБОТЫ:

Киевский национальный университет культуры и искусств, доцент Кафедры связей с общественностью и журналистики


СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:

Телевизионная интерактивность, кроссмедийная журналистика, новые медиа, конвергенция, иммерсивная журналистика, теория и история социальных коммуникаций.


АКАДЕМИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА:

Закончила Государственную академию руководящих кадров культуры и искусств (г. Киев) в 2005 г. В 2013 г. закончила аспирантуру Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Телевизионная интерактивность в Украине: теория и практика».


КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Является автором около 30 научных публикаций на тему телевизионной интерактивности, персонализации телевизионного контента, прямоэфирного телевидения и т.д.

 • Полісученко А. Ю. Інтерактив на телебаченні: аналіз практики та форми зв’язку з аудиторією / А. Ю. Полісученко // Українська журналістика в контексті світових інформаційних процесів : збірник наукових статей. — Київ, 2011. — с. 52 – 58.
 • Полісученко А. Ю. Інтеграція новітніх ЗМІ та пошук нових форм спілкування / А. Ю. Полісученко, Ю. П. Єлісовенко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — Вип. 10. — с. 160 – 162.
 • Полісученко А. Ю. Digital nomads: сутність, функції, перспективи у світі медіа / А. Ю. Полісученко, Ю. П. Єлісовенко // Наукові записки інституту журналістики. — К., 2011. — Т. 43. — с. 26 – 30.
 • Полісученко А. Ю. Реаліті-шоу: новий етап розвитку інтерактиву на українському телебаченні» / А. Ю. Полісученко // Наукові записки інституту журналістики. — К., 2013. — Т. 49. — с. 46 – 61.
 • Полісученко А. Ю. Інтерактивність у телевізійній комерції: телемагазини / А. Ю. Полісученко // Держава та регіони, серія : Гуманітарні науки. — №1 (32). — Запоріжжя, 2013. — с. 77 – 82.
 • Полісученко А. Ю. Інтерактивність у ранкових телепередачах Нового каналу, 1+1, Інтера, ТРК Ера, Сіті, М1 / А. Ю. Полісученко // Прикладні аспекти дослідження медійного контенту : матеріали конференції. — Київ, 2013. — с. 252 – 261.
 • Полисученко А. Ю. Цифровые кочевники - новое явление в журналистике / А. Ю. Полисученко // Журналистика в 2010 г. СМИ в публичной сфере : материалы конференции. — Москва : МГУ, 2010. — c. 381 – 382.
 • Полисученко А. Ю. Уличное телевидение как форма телевизионной интерактивности // Сборник материалов VI Международной конференции, посвященной проблемам общественных наук. — Москва, 2013. — с. 53 – 56.
 • Полісученко А. Ю. Інтерактивність у ранкових передачах українських телеканалів / А. Ю. Полісученко // Наукові записки інституту журналістики. — К., 2013. — Т. 51. — с. 91 – 95.
 • Polisuchenko A. Social aspect of television interactivity / A. Polisuchenko // Intellectual. — Tbilisi, 2013. — p. 162 – 170.
 • Полісученко А. Ю. Телеворожіння як форма інтерактивності у телевізійній комерції / А. Ю. Полісученко // Наука і сучасність: виклики глобалізації : збірка матеріалів Міжнародної конференції. — К., 2013. — с. 167 – 171.
 • Полісученко А. Ю. Телевікторини як форма інтерактивності у телевізійній комерції: маніпулятивний аспект / А. Ю. Полісученко // Збірка матеріалів Міжнародної конференції "Формування сучасного вигляду науки". — Донецьк, 2013. — с. 129 – 133.
 • Полісученко А. Ю. Голосування телеглядачів як прояв телевізійної інтерактивності / А. Ю. Полісученко // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського : Серія "Філологія. Соціальні комунікації". — Симферополь, 2013. — с. 37 – 41.
 • Полісученко А. Ю. Роль українських інтерактивних телеканалів під час протестних подій в Україні восени-взимку 2013/2014 / А. Ю. Полісученко // Комунікаційні технології : науковий журнал. — Т. 4. — К., КНУКім, 2014. —с. 40 – 52.
 • Полісученко А. Ю. Персоналізація контенту інтерактивних телеканалів України у контексті нових медіа / А. Ю. Полісученко // Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. — Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. — с. 48 – 51.
 • Полисученко А. Ю. Персонализация контента интерактивного телевидения как тренд в развитии новомедийных визуальных коммуникаций / А. Ю. Полисученко // Визуальные коммуникации в новых медиа: эффекты, возможности, риски (междисциплинарный подход) : Материалы конференции. — Томск, 2014. — с. 111 – 115.
 • Полісученко А. Представництва українських телеканалів у соціальних мережах як прояв телевізійної інтерактивності / А. Полісученко // Філософія комунікації : збірка матеріалів конференції. — Дніпропетровськ, 2014. — с. 75 – 78.
 • Полісученко А. Ю. Активізація телеглядачів як елемент телевізійної інтерактивності / А. Ю. Полісученко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — Вип. 13. — с. 291 – 298.
 • Polisuchenko A. The Features of Coverage of the Conflict in the Crimea (winter-spring 2014) by Interactive Chanels / A. Polisuchenko // Space, Society, Politics – The Sea in an Interdisciplinary Context : The Materials of Conference. — Tbilisi, 2014. — p. 81 – 85.
 • Полісученко А. Особливості інтерактивної рекламної комунікації на телеканалах України / А. Ю. Полісученко // Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доп. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. — К. : Київ. нац. торг. –екон. ун-т, 2014. — с. 117 – 119.
 • Полисученко А. Ю. Цифровые кочевники: откуда пришли и куда направляются / А. Ю. Полисученко // Сборник материалов конференции «Connect Universum». — Томск, 2016.
 • Полісученко А. Ю. Відеостріми у Facebook як сучасний аналог прямоефірного телебачення / А. Ю. Полісученко // Збірка матеріалів II Всекраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах». — Дніпро, 2017.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ:
 • Международная научно-практическая конференция «Журналистика в 2010 году. СМИ в публичной сфере» (Москва, 2011 г.);
 • VI Международная конференция, посвященная проблемам общественных наук (Москва, 2013 г.);
 • Международная конференция «Наука и современность: вызовы глобализации» (Киев, 2013 г.);
 • Международная научно-практическая конференция «Журналистика-2013: состояние, проблемы и перспективы» (Беларусь, Минск, 2013 г.);
 • ІІ Всеукраинская научная конференция «Украина в гуманитарных и социально-экономических измерениях» (Днепр, 2017 г.);
 • ІІ Каменец-Подольский Медиа-Форум (Каменец-Подольский, 2017 г.);
 • Международная научно-практическая конференция «Имидж и репутация», (Киев, 2017 г.).

ТЕМА ДОКЛАДА:

Виртуальные туры и дополненная реальность в современной трэвел-журналистике


АННОТАЦИЯ:

Технологии виртуальной (VR), дополненной (AR) или смешанной (MR) реальности стремительно ворвались во все сферы жизни современного человека: искусство, архитектуру, образование, медицину, рекламу, туризм и, конечно же, журналистику. В наше время для того, чтобы побывать в космосе, эпицентре эпидемии, лагере беженцев или в зоне боевых действий – достаточно надеть очки виртуальной реальности или VR-шлем. В докладе рассматривается журналистика погружения (иммерсивная журналистика) – новое явление в современной медиандустрии. Ее развитие приводит к трансформации традиционных журналистских форм, в частности и в трэвел-журналистике. Описаны мировые практики использования VR, AR и MR в туристической сфере, в том числе виртуальные туры, видео 360°, 3D-экскурсии. Также рассматриваются технологические требования и изменения компетенций журналиста в связи с новыми вызовами.

Исследуются истоки появления виртуальной реальности: от древних религиозных ритуалов, стереоскопических очков в кинотеатрах начала ХХ века, «Фантоматики» Станислава Лема, «Сенсорамы» М. Хейлига до современных VR-технологий.

Альтернативная реальность постепенно входит в повседневную жизнь. Новый всплеск активного развития начался в 2016 г., с массового увлечения игрой Pokemon Go, быстро покорившей весь мир и показавшей готовность пользователей выходить на улицы в поисках дополненной реальности и новых впечатлений. Еще одним этапом популяризации технологии стало появление фильтров и масок c дополненной реальностью в приложении SnapChat, быстро завладевшими интересом широкой аудитории. Большой популярностью пользуется и сервис Google Earth – виртуальный глобус, с помощью которого в мгновение ока можно перенестись в практически любую точку на планете и детально ее изучить.

Бурное развитие технологий виртуальной реальности связано с появлением большого количества гаджетов: камер, шлемов, очков, перчаток и сенсорных костюмов.

На сегодняшний день существует не много примеров использования виртуальной и дополненной реальности в СМИ, в частности в трэвел-журналистике, но эта сфера является очень перспективной для использования данных технологий. Современные репортажи не рассказывают о событии, а погружают зрителей внутрь истории. Использование виртуальной и дополненной реальности в трэвел-журналистике до сих пор находится в начальной стадии. Медиа не спешат инвестировать в эти технологии. Но, как показывают исследования и практика, потребитель уже готов к потреблению контента такого типа, поэтому неминуемо его дальнейшее развитие и распространение.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, иммерсивная журналистика, 3d-графика, виртуальный тур, трэвел-журналистика